Отделят 1,8 милиарда лева за образование и наука

  21 Юли 2021, 15:12     

Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщават от МОН. Основните приоритети в сектора са създаване на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови образователни институции, включително на детски градини в общините с недостиг на места, както и на центрове за личностно развитие на ученици и младежи. Предвижда се също финансиране на научна и иновативна дейност в БАН и изследователските университети и др. Повече от 1,3 млрд. лв. са за образователни проекти. Те ще бъдат осигурени изцяло от ЕС. Малко над 576 млн. лв. са предвидени за създаване на национална STEM система. От тях 20,8 млн. лв. са разчетени за изграждане и оборудване на Национален STEM център като централно звено за обучение на учители. Планът предвижда над 93,6 млн. лв. за изграждане на високотехнологични класни стаи. Сумите, за които ще могат да кандидатстват училищата, отново ще зависят от броя на децата и варират от 10 хил. лв. за най-малките училища до 80 хил. лв. за най-големите. Тук са предвидени за финансиране 2243 училища. Най-голямото перо за образование в Плана се предвижда за модернизиране на образователните институции за качествена среда за учене и иновации – близо 680 млн. лв. От тях 380,4 млн. лв. са за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. Двадесет и четири професионални училища ще се превърнат в интердисциплинарни учебни центрове за обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии. За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76.5 млн. лв. Планира се да се отворят около 2000 нови места в детските градини и още толкова в училищата. Над 52 млн. лв. пък са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии. Ще се развиват Единният център за иновации и Центърът за обучение на БАН.