Отбелязваме Световния ден на туризма

  27 Септември 2021, 14:45     
Източник: kmeta.bg

 

На днешната дата (27 септември) се отбелязва Международния ден на туризма. Целта на тази инициатива е да се привлече вниманието на международната общественост към значението на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфери на обществения живот. Началото е дадено през септември 1979 г. в Торемолинос, Испания, по време на на третата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации (ООН), когато се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма, като неговото начало се поставя през следващата 1980 година. Изборът на датата – 27 септември 1980 г., съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно десетгодишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към ООН – 27 септември 1970 година. Туризмът играе ключова роля за насърчаване на социалното общуване и ни кара да съхраняваме и пазим националното и световното наследство. Световният ден на туризма се чества във всяка държава, която се стреми да развие и усъвършенства този бранш.