От днес отново на училище

  12 Април 2021, 20:27     0

От днес започна присъственото обучение за учениците от 1 до 4-ти клас. А останалите класове продължават на ротационен принцип. От днес се върнаха учениците от 7, 8 и 10 клас, те продължават до 23.04.2021 г. Допуска се и провеждането на извънкласни дейности и занимания организирани в училищна и извънучилищна среда, но само за началните класове. За студентите са позволени практически занятия, семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат провеждани в електронна среда, както и държавните изпити и защитите на дипломни работи.