От 15 до 18 септември НОИ няма да приема данни във връзка със сумите за майчинство

  14 Септември 2022, 17:33     

От 15 до 18 септември НОИ няма да приема данни от удостоверения във връзка със сумите за майчинство. Прекъсването се налага заради актуализиране на програмните продукти и системи, вследствие на влезлите в сила от 1 август промени, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.