Одобриха 28 млн. лева за безплатни учебници и познавателни книжки

  22 Юни 2022, 16:05     

Правителството одобри малко над 28 млн. лева за закупуване на познавателни книжки, учебници и  учебни помагала за децата от общинските детски градини и учениците от I до VII клас за 2022 година. Средствата ще бъдат разпределени от Министерството на образованието и науката към общините. Размерът им за всяка община е определен въз основа на броя на децата и учениците в нея, подаден от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към м. февруари 2022 година. За първи път безплатни познавателни книжки се осигуряват и за тригодишните деца в детските градини. Досега такива се купуваха за децата на възраст от 4 до 7 години. Така за следващата учебна година познавателни книжки ще получат общо 205 964 деца в първа, втора, трета и четвърта група в общинските детски градини. Безплатни учебници, учебни помагала и комплекти, както и  достъп до електронно четими учебници, ще получат учениците от I до VII клас в общинските училища. Отделно ще бъдат отпуснати средства за децата и учениците от I до VII клас в държавните и частните училища, за брайлиране на учебници и учебни комплекти за учениците с нарушено зрение от I до XII клас, както и за закупуване на учебни комплекти  по специалните учебни предмети за  учениците с увреден слух.
 Анкета

Ще се ваксинирате ли, срещу заплащане?


Виж резултатите