Обновяване в Белодробната болница във Враца?

  11 Октомври 2021, 19:25     

По-качествени здравни услуги ще може да предлага Белодробната болница във Враца. Това ще стане възможно, благодарение на проект, одобрен от Здравното министерство. Той е насочен към обособяване на изолирани структури за лечение на COVID пациенти, осигуряване на медицинско оборудване и внедряване на телемедицина. Стойността на проекта е около 105 хил. лв. Материалната база с която Тубдиспансерът разполага в момента е морално остаряла. А поради лошото си финансово състояние, Дружеството не може да извършва големи разходи за нейното подобряване. В качеството си на принципал на болницата, Община Враца, съвместно с Министерството на здравеопазването, ще кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Днес споразумението за партньорство бе одобрено на извънредна сесия на местния парламент.