НЗОК с предупреждение за фалшиви спам - съобщения

  29 Април 2021, 12:58     0


От няколко дни в интернет пространството се разпространява спам-съобщение, като се ползват части, съдържащи насочване към имейл адрес на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - nhif.bg, в което се казва, че на гражданите ще бъдат възстановявани различни суми, след проверка на личното им "здравноосигурително досие". За целта трябва да бъдат попълнени формулярите, прикачени към съобщението и те да бъдат потвърдени на посочена връзка. Съобщението не е изпращано от НЗОК. Тъй като подобни действия са противозаконни и представляват възможен опит за изнудване на гражданите,  НЗОК е информирала компетентните органи, за да предприемат необходимите мерки. НЗОК обръща внимание на гражданите да подхождат внимателно към съобщенията от непознати адреси, които получават на електронните си пощи.