Недостиг на фармацевти - приеха областната аптечна карта за Враца

  28 Ноември 2022, 17:57     

Приеха областната аптечна карта за област Враца. Заседанието на Междуведомствената комисия беше председателствано от областния управител Георги Митов. Данните са събирани в рамките на четири месеца и съдържат информация за броя на регистрираните и действащи аптеки, както и работещите фармацевти и помощник-фармацевти. Данните представи зам.-дир. на РЗИ, Враца.

д-р Ирена Видинова - зам.-дир. на РЗИ, Враца:
За област Враца необходимият брой аптеки е 54. Към момента броят на регистрираните и действащите е по-голям от необходимия минимален брой.

Въпреки, че не стана ясен броят на всички аптеки за областта, се оказва, че са и неравномерно разпределени в общините.

д-р Ирена Видинова - зам.-дир. на РЗИ, Враца:
В четири от тях - Враца, Козлодуй, Хайредин и Оряхово са повече от необходимия минимален брой. А в три от тях - Мездра, Роман и Криводол са по-малко.

Регистрираните аптеки са с 10 повече от действащите. А причините затова са починали собственици или тежко заболяване на служителите.
С оглед потребностите на населението са необходими 149 магистър-фармацевти, работещите в аптеките обаче са 105. Според данните във всички общини на област Враца има недостиг на както на магистър-фармацевти, така и на помощник-фармацевти. 

д-р Ирена Видинова - зам.-дир. на РЗИ, Враца:
Необходимият минимален брой помощник-фармацевти за Област Враца е 117. В Община Враца броят на работещите е по-голям. В пет от общините - Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Мизия и Оряхово е по-малък. А забележете в четири от тях - Борован, Криводол, Роман и Хайредин липсват към момента такъв вид специалисти.

За цялата област има само една денонощна аптека, а според критериите трябва да има пет такива обекта. Областната аптечна карта се разработва за първи път, като целта е да проследи актуалното състояние на аптечната мрежа и работещите фармацевти, както и да се установи необходимостта от разкриването на нови обекти. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и националната аптечна карта.