Намаляват студентите в България

  28 Ноември 2022, 17:52     

Намалява броят на студентите в страната. Това съобщават от Образователното министерство. Към момента те са малко над 200 000, а това е около 48% от общия капацитет на всички висши у-ща в България. Положителна тенденция е, че намаляват безработните висшисти. По отношение на реализацията - 95% от завършилите медицина работят по специалността си. Само 21% от направление „Туризъм“ заемат позиции, отговарящи на образованието им. Дисбаланс има и в териториалната структура. Най-много ВУЗ-ове има в Югозападния район, който включва и София. В Северозападният район има само две висши училища, а други три района действат чрез филиали.