Наградиха талантливи деца

  03 Декември 2021, 19:36     

Стипендиантите получиха грамоти, парични премии и екземпляр от най-новия исторически сборник за Монтана. Трима са годишните стипендианти, 10 са с еднократни  стипендии.