Над 2 млн. лева за училищни иновации

  21 Ноември 2022, 19:10     

Над 2 млн. лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“. Близо 1 900 000 лв. се отпускат за популяризиране на иновации и за осъществяване на партньорства с учебни заведения, като се предвиждат и посещения в тях. Финансиране ще получат 600 учебни заведения, като 300 от тях са иновативни, както и двете български училища в Прага и Братислава. С около 30 000 лева ще се финансират 7 форума, които ще се проведат във Враца, Благоевград, Велико Търново, Сливен, София-град, Търговище и Хасково. 150 хил. лева от програмата ще бъдат отпуснати за закупуването на учебни материали и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване.