МЗ предлага хартиените рецепти да се обработват и след 1 юни

  18 Май 2021, 15:05     

Предложената промяна дава възможност след 1 юни т.г. аптеките да продължат обработването на рецептурни бланки с бял цвят. До това решение се стигна във връзка с постъпило в МЗ предложение на Българския лекарски съюз. Основание за промяна в Наредбата са както затрудненията, които срещат медицинските специалисти без сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, на които се налага да извършат допълнителни разходи за внедряване на софтуер за издаване на е-рецепти, така и трудностите пред лекари, които предписват лекарствени продукти на хоспитализирани пациенти. Промяната в Наредба № 4 дава възможност всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител, рецептурна бланка с бял цвят. Предложената алтернатива гарантира пълен достъп на населението до лекарствени продукти, в т.ч. предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари. Целта е да се осигури достъпа на всички граждани до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за предписване.