МРРБ предприе превантивни мерки за 26 свлачища в страната

  04 Октомври 2021, 12:28     

Изградени са 16 нови и са допълнени 10 съществуващи контролно-измервателни системи на 26 свлачища в страната. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. На територията на близо 7 хиляди дка свлачища са изградени 345 геодезически репери, 152 пиезометрични и 47 инклинометрични сондажни колони. Дейностите са по проект „Превантивни дейности чрез изграждане /възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” на регионалното министерство, чиято обща стойност е 2 500 924 лв. Общо 26 свлачища са включени в обхвата на проекта. Цифрите сочат, че са изградени и допълнени 16 нови и 10 съществуващи геодезически мрежи; 20 нови и 1 съществуваща хидрогеоложки мрежи и 9 нови мрежи за проследяване на деформациите. Така изградените измервателни системи ще дават актуална информация за скоростта на движение на свлачищата, уточняват от министерството. Ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси. Данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората. Съоръженията са съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи: стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации; хидрогеоложки наблюдателни мрежи за установяване режима на подземните води и мрежи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачищата.