Мерките срещу наводненията - НС изслуша министър Калин Стоянов

  22 Юни 2023, 19:00     

На първото заседание на Междуведомствената комисия ще бъдат разгледани постъпилите предложения за предоставяне на финансова помощ, заради наводненията в Северозапада. Това каза вътрешният министър и председател на комисията Калин Стоянов на изслушване в парламента. До този момент само три общини са поискали финансова помощ - Берковица, Георги Дамяново и Мездра.

Калин Стоянов – министър на вътрешните работи
Свързани с аварийни ремонти на улични настилки, възстановяване на водопроводи, пътни участъци, подпорни стени и други. Съгласно чл.21 ал. 1 от Правилника, искания за финансиране могат да постъпват в тримесечен срок. 

Утвърдената сума за целеви разходи е в размер на 80 млн. лв., каза още Стоянов, като до този момент общата сума на разпределените е в размер на 63 млн. 53 хил. лв. В това число има и 24 млн. за дейности с превантивна цел. Към 5 юни постъпилите в комисията искания за подпомагане са 859, за обща сума от 518 млн. лв.

Калин Стоянов – министър на вътрешните работи
От тях за осигуряване на безопасна проводимост и коригиране на речни легла и дерета 275 млн. лв. За възстановяване на пътната инфраструктура, в това число мостове, улици и пътища – 150 млн.лв. За геозащита – близо 30 млн. лв. За възстановяване на хидротехнически съоръжения, отводнителни канали и водоснабдителни системи – почти 35 млн. лв. За възстановяване на молитвени храмове и сгради с административно, културно, образователно, здравно и друго предназначение – близо 14 млн. лв. За възстановяване на извършени разходи, за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации – 10 млн. Подготовка за реагиране при бедствия и превенция на риска – малко над 3 млн. лв. 

Според министър Стоянов най-ефективният начин за ограничаване на последствията от потенциални природни бедствия е обезпечаването на повече финансови ресурси за превантивна дейност.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите