Лекция в съда - ученици на визита по образователна програма на ВСС

  26 Октомври 2022, 18:29     

За поредна година врачанският съд стартира образователната програма на Висшия съдебен съвет „Отворени съдилища и прокуратури“. Тя включва поредица от лекции и срещи с ученици от различни врачански гимназии.

Вероника Бозова – Съдия към Районен съд – Враца:

Днес стартираме с ученици от ППМГ „Акад. Ив. Ценов“ гр. Враца. В 12 клас са учениците, т.е. на прага на своето завършване. Доколкото знам са паралелка с профил История, което предполага насоченост на голяма част от тях към специалност „Право“. 

Дванадесетокласниците бяха нетърпеливи да се запознаят със света на правото.

Сара Абубакар – ученичка в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“-Враца:

Много се интересувам, като цяло това е много актуална тема – а и винаги ще бъде актуална. Според мен това само може да бъде в плюс на един млад човек, да разбере малко повече като цяло за съда и… така. 

Християна Митовска – ученичка в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“-Враца:

Понеже сме 12 клас, смятаме след това – някои от нас – да се занимават с право. И… тази среда просто… ни е интересна, вълнуваме се. 

Първата тема от общо 8-те лекции бе за Конституцията на Република България. Гимназистите се запознаха с Търновската конституция, с начините, по които се е изменила формата на управление и взаимодействието между трите власти в страната.

Вероника Бозова – Съдия към Районен съд – Враца: 

Първо, това, което трябва да знаят за Конституцията на РБ е ,че това е върховния закон на Републиката, че той поставя основите на цялото законодателство. Че той предопределя нашата форма на управление, предопределя как си взаимодействат властите помежду си. Предопределя редица основни принципни положения, на които се базира цялата структура на страната. 

Образователните срещи с врачански ученици от горен курс на гимназиалния етап ще продължат през цялата учебна година.

Вероника Бозова – Съдия към Районен съд – Враца:

Като лекциите, които са включени в образователната програма, засягат както Наказателното право, т.е. ще се разглеждат някои глави на Престъпни състави, ще се коментира каква е структурата на съдебната с-ма малко по-детайлно, ще се разглеждат някои аспекти на Гражданското право, като видове договори. Т.е. това, което може да се сблъскат в ежедневието си, без да бъдат юристи. 

За спомен от образователната си визита гостите на врачанския съд получиха и свое копие от Конституцията.