Кампания „Не залагай съдбата си на карта“

  28 Юни 2021, 19:11     

Стартира съвместна кампания на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора. Това съобщават от МВР. Целта е да се насочи вниманието към методите за въвличане в престъпните мрежи по трафик, както и към разпознаването и подпомагането на жертвите на сексуална експлоатация. Инициативата е реализирана изцяло от български екип и се провежда поднаслов „Не залагай съдбата си на карта“. Кампанията ще се разпространи на територията на 26 европейски държави. В България тя ще протече в два етапа. Първият е насочен към превенция на потенциалните жертви. Той ще се проведе от 28-ми юни до 31-ви юли. Вторият етап е адресиран към ползвателите на сексуални услуги. Целта е да се повиши тяхната информираност по отношение трафика на хора и ангажираността им в борбата с тази престъпна дейност. Той ще се проведе от 18-ти октомври – Европейският ден за борба с трафика на хора - до 30-ти ноември. Над 20 правителствени и неправителствени организации в страната изявяват готовност да се включат в каузата, разпространявайки превенционните материали на Blind Betting.