Информационна среща за подпомагане на земеделието

  06 Февруари 2023, 19:39     

Информационна среща за подпомагане на земеделието в страната се проведе в Северозапада. Събитието цели разясняване на стратегическия план за развитие на селските райони в периода 2023-2027 г. Първата среща се проведе в Монтана от експерти на Министерство на земеделието, които представиха базовите условия.  

Мария Христова, експерт „Развитие на селските райони“:
Стартира националната кампания за информиране на земеделските стопани по отношение на възможностите за подпомагане  за изпълнение на Стратегическия план  с бюджет над 8 млр евро вкл. Директни плащания и познатите интервенции в ПРСР. На тези срещи земед. стопани  имат възможност да задават въпроси , да получат цялата необходима информация, за да се подготвят и да планират канд. в рамките на кампания, както и да научат за новите възможности за получаване на подкрепа от тази година до 2027 г.


И в настоящия програмен период за да получат субсидии земеделските стопани трябва да отговарят на всички стандарти предвидени по програмите.

 Мария Христова, експерт „Развитие на селските райони“:
В момента тече процедура по сформиране по Комитет по наблюдение, който ще управлява на практика Стратегическия план.


Очаква се проектът за индикативния план за подпомагане да бъде публикуван скоро.

 Мария Христова, експерт „Развитие на селските райони“:
Земеделските стопани ще имат информация предварително, кога ще бъдат отворени приемите,  какъв срок ще отнеме тяхното разглеждане , за да могат да планират  своите .. агроекологични или инвестиционни намерения.


Земеделските стопани могат предварително да задават въпроси в специална рубрика на електронната страница на министерството.