Групите и организациите на производителите ще могат да кандидатстват по нова мярка

  18 Декември 2020, 16:21     0

В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) групите и организациите на производителите в секторите "Мляко и млечни продукти", "Месо" и зърнени култури" ще имат възможност да кандидатстват по нова мярка - интервенция "Оперативни програми в други сектори". Ще могат да изпълняват инвестиции в посока подобряване на предлагането и пускането на пазара на стоки и въвеждане на методи за производство. Прилагането на мярката ще улесни реализацията на селскостопанските продукти, поддържането на пазарния им дял и разработването на нови възможности. Дейностите целят стимулиране сдружаването на земеделските производители в групи производители, организации и асоциации на производителите в тези сектори. Целта е, чрез развитието на структурите за предлагане на продукция на пазара, да се повиши конкурентоспособността на производителите и техните организации.
 Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу грип?


Виж резултатитеVashiat_Nadejden_turgovec