Финансова подкрепа за картофопроизводителите през 2020 г.

  20 Ноември 2020, 16:39     0

Общата подкрепа на производителите на картофи през 2020 г. е в размер на 3706,62 / ха. Тя включва директни плащания, държавни помощи, както и извънредни мерки за преодоляване на последствията от COVID кризата. От тази ставка допълнителните средства заради пандемията са в размер на приблизително 1000 лв./ха. За сравнение държавите членки, които произвеждат и внасят картофи в България, са предоставили по - ниска подкрепа за сектора, като не всички от тях имат предвидена извънредна помощ заради кризата. По линия на директните плащания за 2020 г. картофопроизводителите получават 1856,62 лв. / ха за първите 30 ха и 1 252,02 лв ./ ха за следващите над 30 ха. През настоящата година по СЕПП подпомагането за хектар е 194,58 лв. Относно предприетите мерки от страна на Министерството на земеделието, храните и горите за подкрепа на доходите на производителите на картофи са в сила 9 държавни помощи, включително и нови схеми за подпомагане. По последни оперативни данни, произведените картофи през 2020 г  са с 17,4 % повече от предходната 2019 г. към същия момент.