ЕРМ Запад постави 50 изкуствени гнездилки за синявица

  15 Ноември 2022, 12:38     

До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за вечерна ветрушка. Съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад  (ЕРМ Запад) успешно постави през ноември 50 броя изкуствени гнездилки (къщички) за гнездене на синявицата. Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това. Съвместният екип на БДЗП и ЕРМ Запад постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. Те се намират на територията на оперативен център „Левски“, оперативен център „Ловеч“ и оперативен център „Плевен“ извънградски. До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка,  с което и техният брой ще стане 50. Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите