Екоинспекция - преброиха птиците край водоемите в Северозапада

  17 Януари 2023, 19:29     

Почти 4 000 птици от 17 вида са избрали за свой зимен дом язовири и реки в областите Видин и Монтана. В средата на месец януари експерти от екоминистреството, орнитолози, представители на неправителствени организации и доброволци  са преброили зимуващите птици край язовирите „Огоста”,  „Смирненски” и „Дреновец”, устията на реките, които се вливат в тях, както и района на река Дунав от видинското  с. Връв,  до ломското село Долно Линево.

 

Валери Първанов, гл. експерт в РИОСВ:

Бяха преброени 1 364 броя птици от 16 вида, най - често срещаните видове това са сива чапла, голяма бяла  чапла, голям и малък корморан, черногуш гмуркач, жълтокрака чайка, речна чайка и някои видове като зеленоглавата патица, която се среща най-много и във всички водоеми, зимно бърне,  лиска, последните три вида са ловни обекти, всички останали са защитени видове.

Като рядък шанс експертите определят наблюдението на рядък вид орел.

Валери Първанов, гл. експерт в РИОСВ:

Морския орел който наблюдавахме при с. Кошава, община Видин, което разбира се е радващо, че го има, защото те са защитени, намалели като брой екземпляри.

Изводът на специалистите е, че в последните четири години се запазва тенденцията за по малко видове и по-малък брой птици, които зимуват в района. Причината са по-меките зими,  не само в Европа, но и в Северна Африка, които позволяват на птиците да не мигрират в по-южните географски ширини.