Един работен ден в администрацията - 20 ученици прие областната управа в Монтана

  10 Май 2022, 18:54     

Гимназисти от пет училища в Монтана се включиха в инициативата Мениджър за един ден. Младежите влязоха в областна администрация и се запознаха с дейността на служителите.