ДФЗ с нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени площи

  20 Юли 2022, 17:23     

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разработи нова онлайн форма за подаване на сигнали за опожарени земеделски площи. Новата форма представлява електронна бланка, публикувана на видно място в сайта на институцията. Тя е лесно достъпна и дава възможност на гражданите за бързо и своевременно подаване на сигнал за пожар. Гражданите, подаващи сигналите, трябва да предоставят данни за локализацията на опожарените площи – за тяхното местоположение, за местността и за вида на горящата растителност (нива, овощна градина, ливада, гора и др.). Изисква се и допълнителна информация за засегнатите площи като GPS координати на местността, както и приблизителния обхват на опожарените терени. В електронната бланка има възможност и за прикачване на снимка. Сигналите за опожарени площи, които постъпват в ДФЗ – РА, се проверяват своевременно от екипи на „Техническия инспекторат“. Сигналите постъпват основно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани. Местоположението на пожарите се локализира с GPS и се извършва измерване на засегнатите пощи. След като бъдат локализирани, данните постъпват в слой "Пожари" в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ.
 Анкета

Ще се ваксинирате ли, срещу заплащане?


Виж резултатите