ДФЗ изплати 27 млн. лева по училищни схеми

  13 Октомври 2021, 15:12     
Източник: bnr.bg

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати до момента близо 27 млн. лв. (26 945 792 лв.)  по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2020/2021 г.  Стандартните таблици за единични разходи за учебната 2021/2022 година за доставка на продуктите на подрастващите са определени в зависимост от опаковката –индивидуална или неиндивидуална и начина на производство на продуктите – конвенционално или биологично. През тази учебна година (2021/2022 г.) по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на децата и учениците ще се доставят и биологично произведени такива. Освен продуктите по двете училищни програми, като задължителна съпътстваща мярка ще се доставя и пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките по схемите ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.