ЧЕЗ осигури още две стипендии на студенти

  17 Юни 2021, 16:52     

Още две стипендии на студенти в конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ осигуриха от дружеството. Победителите са от Техническия университет в София. Пресиян Тодоров и Ваньо Николов са четвърти курс бакалаври, специалност „Електротехника“.

Конкурсът се проведе в два етапа – кандидатстване по документи и събеседване с финалистите, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал поздрави победителите и им пожела още много успехи в професионалното израстване.

„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за студенти, е част от програмата, която стартира през 2012-та година. Първоначално тя бе предназначена за ученици в 12 клас от професионалните гимназии с електротехнически профил в Западна България. Впоследствие компанията започна да осигурява стипендии за успешни студенти и за сираци и полусираци с интереси в областта на електротехниката.