Броени дни остават до финала на конкурсът „Знания за Натура 2000“

  24 Май 2023, 13:22     

Броени дни остават до финала на Втория национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“, който се провежда от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите. Онлайн конкурсът ще продължи до 26 май включително и е вторият от общо три национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж, а победителите ще бъдат изтеглени в края на май със специален софтуер. Лаптоп, смартфон и фотоапарат са националните награди съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място. Всеки участник, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси, участва в томболата за големите награди. За областните победители са предвидени 28 таблета, още 33 външни батерии за зареждане на различни устройства ще бъдат раздадени като утешителните награди. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 „Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите