Броени дни остават до финала на конкурсът „Знания за Натура 2000“

  24 Май 2023, 13:22     

Броени дни остават до финала на Втория национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“, който се провежда от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите. Онлайн конкурсът ще продължи до 26 май включително и е вторият от общо три национални конкурса, чиято цел е да подкрепи и затвърди знанията на широката общественост и заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж, а победителите ще бъдат изтеглени в края на май със специален софтуер. Лаптоп, смартфон и фотоапарат са националните награди съответно за 1-во, 2-ро и 3-то място. Всеки участник, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси, участва в томболата за големите награди. За областните победители са предвидени 28 таблета, още 33 външни батерии за зареждане на различни устройства ще бъдат раздадени като утешителните награди. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001 „Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите