Без телефони в училище: Успешна ли е мярката в СУ “Хр. Ботев”?

  09 Април 2024, 15:32     
"Без телефони в училище" - това е иновативната мярка, която СУ "Хр. Ботев" във Враца прилага вече няколко месеца успешно. 
 
Диана Гоцова - зам.-дир. на СУ "Хр. Ботев", Враца
Това е нашият телефонен органайзер и всеки учител, който има първи час трябва да осигури достъп до този шкаф на учениците, където под номерче всяко дете поставя своя мобилен телефон и след като бъдат поставени се заключва от учителя, който след края на първия учебен час се предоставя ключа в стаята на зам.-директора.
 
Учениците имат достъп до телефоните си едва когато завършат всички учебни занятия. И така едно междучасие се оказва, че е едно не малко време за разтоварване и съсредоточаване за следващия час.
 
Диана Гоцова - зам.-дир. на СУ "Хр. Ботев", Враца
Сега междучасията си говорят, общуват, усмихват се и дори играят традиционни игри, които досега не съм забелязвала, че го правят.
 
Иновативната мярка се прилага в учебното заведение отдавна, но само при определи класове, с влошен психоклимат, лоша дисциплина и ниски образователни резултати.
 
Диана Гоцова - зам.-дир. на СУ "Хр. Ботев", Враца
Общественият съвет предложи да я въведем като цяло в училището и ние споделихме за тази мярка и ни насърчиха да проведем родителски срещи. Допитахме се до всички родители и тя се приложи за всички ученици от 1 до 7 кл.
 
А при спешна нужда детето да се свърже с родителя, комуникацията се осъществява чрез приложението на електронния дневник. 
 
Ивайла Каменова - ученичка от 5 клас
Всеки учител има достъп до "школо", та са предоставени телефонните номера на нашите родители и можем да помолим учителите да се обадим.
 
Мярката "без телефони в училище" не се приема от децата като забрана, а дори напротив и те осъзнават ползите от нея.
 
Ивайла Каменова - ученичка от 5 клас
Разбра се имаше някои негативни емоции, но след това разбрахме, че е било за добро. В момента ние си общуваме много по-добре, смеем се и играем повече.
 
 
Дългото време без телефони освен, че осигурява спокойна среща сред учениците, но и стават по-съпричастни един към друг. А амбицията на ръководството на учебното заведение е мярката "без телефони в училище" да се приложи и в горните класове, за да подобрят резултатите и си и уменията за общуване.
 
  Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите