БАБХ проверява внесените от трети страни яйца

  23 Март 2023, 16:27     


През периода 09 - 19.03.2023 година в Република България са внесени пресни кокоши яйца за директна консумация, клас А, от Украйна и Латвия - общо 2 608 200 броя. Всички пратки са придружени от необходимите съпроводителни документи, ветеринарни сертификати и са от ферми с доказан произход, одобрени за внос в ЕС, уточняват от БАБХ. Яйцата са постъпили в одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) складове на територията на страната. Всички яйца носят на черупката си съответния код доказваш произхода им. Потребителите могат да различат яйцата с произход от български ферми по печата на черупката, започващ с обозначението BG. Яйцата с произход Украйна са придружени от протоколи за извършен лабораторен анализ. Въпреки това, за да гарантира безопасността на яйцата за българските потребители БАБХ взе проби за лабораторно изпитване по официален контрол от яйцата с произход Украйна (изследват се за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати). Анализите се извършват в държавна лаборатория от системата на БАБХ. Окончателните резултати ще бъдат готови утре, 24.03.2023 година. Складовете, на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол. 


Акценти

Антикорупционният закон

   20 Септември 2023   

"Знаеш ли какво дишаш?"

   19 Септември 2023   

Три фирми източвали НЗОК

   15 Септември 2023    Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите