АЕЦ „Козлодуй“ приема стажанти

  17 Март 2023, 17:33     

Прием на документи по Програмата за летни платени стажове за тази година започват от Атомната електроцентрала в Козлодуй. Изискванията към кандидатите са да бъдат студенти със записан 3 курс по приложими в АЕЦ специалности, да имат минимален успех 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година, да са български граждани до 30 годишна възраст и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Стажовете стартират на 10 юли, а продължителността им е за 4 или 8 непрекъснати работни седмици. Размерът на месечното възнаграждение е 900 лева. Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 13 април.