Публикувани са новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца

  23 Ноември 2022, 15:08     

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник. Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани в рубриката Формуляри в сайта на НАП.
 Анкета

Ще гласувате ли, ако има нови избори?


Виж резултатите