Нови работни места по програмата "Старт на кариерата"

  05 Октомври 2021, 12:39     

1 918 нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”. От днес, 04 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната. За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата безработни младежи, завършили висшето си образование, могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие. Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Голяма част от позициите са без изискване за професионална област или специалност на завършеното висше образование, което дава шанс на всички отговарящи на другите условия на Програмата младежи, да избират и да кандидатстват за 3-те най-предпочитани измежду тях. Почти всички работодатели са заявили обаче, че кандидатите е необходимо да притежават съответно ниво на компютърни умения, а около 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Има и работни места (също над 300) за младежи, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения. Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври 2021 г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа.