Бащите ще имат право на двумесечен отпуск за отглеждане на дете

  28 Юли 2022, 16:39     


Регламентира се индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето. Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в Кодекса на труда, които ще влязат в сила от 1 август 2022 г. При ползването му бащата (осиновителят) ще има право на обезщетение в размер на 710 лв. месечно от държавното обществено осигуряване. Този отпуск ще може да се ползва, когато бащата (осиновителят) не е ползвал прехвърлен отпуск за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от майката (осиновителката). Ползването на този вид отпуск е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между бащата (осиновителя) и детето, както и за повишаване на възможностите за активно участие във възпитанието му. Въвеждането му няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващи към момента права на майките (осиновителките), свързани с отпуските за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.
 Анкета

Ще се ваксинирате ли, срещу заплащане?


Виж резултатите