България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите

  25 Март 2021, 15:21     0

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите. За целта Министерския съвет одобри проект на Споразумение между правителствата на двете държави, като основа за водене на преговори. Целта е да се подобри управлението на водния сектор в страната, като се очаква висок икономически и екологичен ефект. България разполага с ВиК мрежа, която е дълга над 90 000 км и голяма част от нея вече е силно амортизирана. Необходимо е намиране на нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, както и решаване на проблемите, свързани с климатичните промени, без да се надвиши прагът на социална поносимост на цената на услугите. Отрасълът се нуждае както от проучване на добри практики и модели за управление, така и от усвояване на авангардни технологии. Водеща в този аспект е държавата Израел, която е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добре организация и широко приложение на новите технологии. Споразумението ще бъде стъпка към изпълнение на Резолюция А/RES/70/1 на ООН относно целите за устойчиво развитие и по-конкретно Цел 6: Гарантиране на наличност и устойчиво управление на водите и канализация на всички.