В търсене на истината... Има ли проби от серовъглерода?

  05 Юни 2019, 19:22     0

Не са правени изследвания от серовъглерода, съхраняващ се във фирмата на депутата на територията на „Химко” – Враца. Това заяви председателят на междуведомствената комисия, проверяваща съхранението на химикала инж. Георги Караиванов. Той опроверга разпространената вчера информация от Областна администрация, Община Враца и РИОСВ, че са правени анализи и според резултатите няма изпускане на опасното вещество в почвата и въздуха.