Противообществени прояви от непълнолетни

  08 Януари 2020, 19:01     0

През изминалата година се отбелязва ръст в извършените престъпления от малолетни и непълнолетни лица. Инспекторите от Детска педагогическа стая са работили с 215 непълнолетни лица, като общият брой на престъпленията е 319. Какви са най-честите противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни вижте в репортажа.