Подобряват водоснабдяването

  08 Юли 2019, 17:05     0

"ВиК"– Враца е първият от 14-те консолидирани ВиК- оператора, които ще бъдат финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Инвестицията е за изграждане на ВиК инфраструктура в област Враца.   По проекта ще бъде рехабилитирана, реконструирана или доизградена общо 80 км ВиК мрежа. А ползите за населението са свързани с намаляване на риска от замърсяване на водните басейни, чрез увеличаване на ефективността при събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчни води. Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца.Последни новини

Чума по свинете в Мизия

   16 Юли 2019   0

 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите