Патронажна грижа във Враца ще получават 220 човека

  14 Май 2019, 19:05     0

Специални грижи в семейна среда ще получават 220 човека - възрастни и хора с увреждания във Враца. Общината е сред първите15 в страната, които са сключили договорите за финансиране с евросредства и в които ще се предоставя услугата “Патронажна грижа”. Предвидено е ползвателите да бъдат обслужвани от 37 здравни специалисти и помощници. В групата на обгрижваните попадат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства. Основната цел е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване. Услугата ще се предоставя в рамките на 1 год., като преди това предстои да бъде обособено помещението и закупено превозното средство за извършване на мобилната услуга.