Финансова помощ за семейства с деца в неплатен отпуск

  23 Април 2020, 18:46     0

Дирекциите за социално подпомагане ще съдействат, чрез еднократна финансова помощ на семействата с деца излезли в неплатен отпуск, с обявяването на извънредното положение. Право на помощта ще имат работещите майки и бащи, които гледат децата си до 12-годишна възраст. Условията са, към момента двамата или единият родител да няма право на платен отпуск или това право е изчерпано и ползват неплатен. Това се доказва чрез представяне на служебна бележка от работодателя. Останалите условия са родителите да не са получавали социална помощ от началото на годината, да нямат други източници на доходи, да не са включени в компенсацията 60/40, да са осигурявани в последните 6 месеца, както и месечният доход на член от семейството да не надвишава 610лв. Помощта може да бъде отпусната ако детето е посещавало детска градина или училище преди 13 март. Подаване на заявлението за отпускане на еднократната помощ може да се осъществи и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходимо поставянето на квалифициран електронен подпис.

 
 Анкета

Какво предпочитате да гледате в ефира на RM TV?


Виж резултатите