Европа за уязвимите групи

  18 Март 2019, 19:43     0

„Какво прави Европа за хората от уязвими групи в контекста на Европейския стълб за социални права?“ Това бе темата на днешната дискусия, организирана от Българското училище за политика "Димитър Паница". На нея бяха засегнати проблемите на хората с увреждания, а експерти представиха възможните начини за осигуряване на тяхната достъпна среда, които предоставя ЕС.